Forside
Historiske egnsture
Foredrag og fugleklang
Stæreballet og hvide svaner
Priser
Billeder
Vadehavet
CV
Kontakt
 

I studedrivernes fodspor fra Hviding Nakke til toldstedet i Brøns

 

Picture
Billedet er fra Hviding kirkes nordvæg og viser et kalkmaleri af en hanseatisk kogger, der ligger for anker, sandsynligvis en skibstype, der ofte sejlede ind ved Hviding nakke for at handle.
Foto: Elisabeth Højgaard

Hviding Nakke har fra gammel tid været en vigtig ladeplads. 
Ribe Å var ikke dyb og bred nok til større skibe, men her var Hviding Nakke ideel, og den lå kun få kilometer fra Ribe, Danmarks ældste by og Sydvestjyllands vigtigste handelsby.

Dybe sejlrender i Vadehavet mellem Mandø og Rømø tillod skibene at sejle tæt på land.
 
Foruden stedets beboere færdedes mange søfolk og handelsmænd på stedet.
Efter at Harald Blåtand  ”gjorde danerne kristne” – således som han selv roser sig af på den store Jellingsten – begyndte man omkring 1150 at bygge en stor kirke herude.
I 1100 – 1200 tallet importerede Hviding Nakke tufsten fra Rhinegnene til bl.a. opførelse af
Hviding kirke samt Ribe domkirke. I dag kan det være svært at forestille sig, at Hviding kirke med sin forholdsvis øde beliggenhed på sin Nakke i det åbne landskab har været centrum i et livligt handels- og transportområde.

Drivvejen har været i brug siden oldtiden. Den er en del af et stinetværk, som følger kysten og handelsruterne omkring hele Nordsøen. Den var Vestkystens handelsrute i årtusinder.
Den følger vi til Høgsbro, og derefter til højre, hvor flere veje forenes ved vadestedet over Rejsby Å.
På den anden side af åen, lidt længere fremme, ses vadestedskirken i Rejsby og kroen på hver sin side af Drivvejen.

Studedrivere sørgede for at holde flokken samlet. Om natten overnattede de  på landevejskroerne, mens studene blev gennet sammen i dyrefolde som for eksempel den, der findes i præstegårdsplantagen i Rejsby som en lav firkantet vold.

Turen slutter i Brøns ved Brøns tufstenskirke, som ligger direkte ved det gamle overgangssted ved Brøns Å, som var et betydningsfuldt trafikalt knudepunkt. Kongen skulle tjene penge på vejene, derfor lå der et toldsted her.

Afgang fra

Hviding kirke, Hviding Kirkevej 12, 6760 Ribe

Dato og klokkeslet

Kontakt Vadehavsparken med dine ønsker. Tlf. 74753621/40166162 

Turen varer ca.

3 timer

Transport

Til fods, på cykel, i privatbiler eller i bus til bestemte destinationer

Turen ledes af

Egnsvejleder Thorkild Bork Hansen, Vadehavsparken

Påklædning

Kikkert og termokande

Antal km

Ca. 10


 
 

Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget
Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget

Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD
Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD

Hans Hagge
Hans Hagge

Naturbilleder kan købes hos Hagge, tlf. 7475 1168 eller mail hagges@mail.dk

Logo og webdesign
Logo:
Handelskolelærer, Helle Bork Knudsen
Webdesign:
IT-systemkonsulent, Michael Knudsen

Logo til textilbroderi og visitkort:
Astrid Wulfhorst, REKLAMEGRUPPEN

mail