Forside
Historiske egnsture
Foredrag og fugleklang
Stæreballet og hvide svaner
Priser
Billeder
Vadehavet
CV
Kontakt
 

Oplev Kong Christian X’s dige og kog langs Margueritruten 

 

Rejsbydiget blev bygget som en slags genforeningsgave.
Det fik navn efter Kong Christian X.
Kong Christian X´s dige blev indviet af kongen i 1927.

Picture

Diget er 13,5 km langt og ligger mellem Mandø Ebbevej og Rømødæmningen som den sidste barriere til havet. Når man står på det 7, 10 meter høje dige, som afskærmer de lave enge, Kong Christian X’s kog,  fra Vesterhavet, kan man se Rejsby kirke 3 km inde i landet. Nedenfor driver Rejsby Å gennem slusen. Tidevandet i Vadehavet regulerer vandmængden i åen og det regulerer også strømmen, og altså dermed fiskenes bevægelser i vandet. Når sluseportene er lukket stemmes vandet op, når så der er ebbe og portene går op, er der en rivende strøm mod havet. I den periode hugger ørrederne, så fiskeriet skal tilrettelægges efter en højvandskalender. Lystfiskeråret starter den l. april og sæsonen afsluttes den 31. oktober. Den største fangst er en havørred på 5,5 kg.

Bag diget går Margueritruten, som har fået navn efter margueritten, der var såvel dronning Ingrids som dronning Margrethes foretrukne blomst, der også er fremstillet som smykker.

Diget og Kong Christian X’s kog  er måske det største og vigtigste reservat for fugle i hele Europa.
Så jeg vil vise jer alle de vilde fugle –  mulighederne er mange, bl.a. stæreflokke, med tilnavnet Sort Sol, svaner, skarv, viber, fiskehejre, ænder og bramgæs, alt sammen årstidsbestemte, ligesom Nationalpark Vadehavet indgår.

Når vi følger Margueritruten kommer vi til en mindesten over 19 digearbejdere, som omkom ved en stormflod den 30. august 1923. En gravsten på Rejsby kirkegård minder sognets beboere om havet som en barsk arbejdsgiver. Orkanen den 3. december 1999 er den voldsomste storm i digets historie.

Også Råhede Bæk, det gamle grænsevandløb, tilbage i den tyske periode fra 1864 til 1920 passeres og sluserne samt klægsøen.

Afgang fra

Rejsby kirke, Grønnevej 16, 6780 Skærbæk

Dato og klokkeslet

Kontakt Vadehavsparken med dine ønsker. Tlf. 74753621/40166162 

Turen varer ca.

2 timer

Transport

På cykel, i privatbiler eller i bus til bestemte destinationer

Turen ledes af

Egnsvejleder Thorkild Bork Hansen, Vadehavsparken

Påklædning

Fornuftigt fodtøj, varmt tøj, kikkert og termokande

Antal km

Ca. 15


 
 

Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget
Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget

Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD
Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD

Hans Hagge
Hans Hagge

Naturbilleder kan købes hos Hagge, tlf. 7475 1168 eller mail hagges@mail.dk

Logo og webdesign
Logo:
Handelskolelærer, Helle Bork Knudsen
Webdesign:
IT-systemkonsulent, Michael Knudsen

Logo til textilbroderi og visitkort:
Astrid Wulfhorst, REKLAMEGRUPPEN

mail