Forside
Historiske egnsture
Foredrag og fugleklang
Stæreballet og hvide svaner
Priser
Billeder
Vadehavet
CV
Kontakt
 

Tranekik i Kongens Mose og russiske fodspor
10. april – 5. maj og 15. september – 1. november/rå frost

Picture
Foto: Dommer Per Janfelt
Emne: Traner fra Rügen

Vi kører ud til Krigsfangelejren i Løgumkloster Under Første Verdenskrig lå der en krigsfangelejr i Løgumkloster med russiske krigsfanger, som hver dag tilbagelagde turen til fods til Kongens Mose.

Herfra kører vi til Kongens Mose, som ligger 4 km syd for Løgumkloster. Her blev de russiske krigsfanger sat til at dræne og grøble et stykke af højmosen for at sænke vandstanden til kartoffelavl. Dette område kaldes i dag for Russerfennen. Skov- og Naturstyrelsen  er i fuld gang med et naturgenopretningsprojekt i Russerfennen , hvor vandet allerede nu vender tilbage efter at dræningen er ophørt og alle grøfter sløjfet, så mosens sande natur igen udvikler sig til en gyngende højmose, hvor vandindholdet  svarer til et menneskes.

I Kongens Mose er der mulighed for at opleve de smukke traner og deres spektakulære danse. Under flyvningen minder den om storken med sin udstrakte hals og ben og de brede vinger. Tranen er Europas højeste fugl på 120 cm. Hvert år i april måned vender de tilbage til ders ynglepladser i bl.a. Kongens Mose. Arten er ret sky, og derfor skal den i yngletiden have ro fra den 6. maj -  14. september. Om efteråret vender tranerne tilbage til Spanien og Nordafrika.
Der er også mange andre fugle i området.

Afgang fra

Gøglerstatuen ved Markedspladsen i Løgumkloster

Dato og klokkeslet

Kontakt Vadehavsparken med dine ønsker. Tlf. 74753621/40166162  

Turen varer ca.

4 timer

Transport

Privatbiler eller bus

Turen ledes af

Egnsvejleder Thorkild Bork Hansen, Vadehavsparken, og Skovløber Paul Erik Lange, Skov- og Naturstyrelsen Vadehavet

Påklædning

Husk gummistøvler (hugorme, sump!), kikkert og termokande

Antal km

Ca. 10

 
 

Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget
Det myldrer med bramgæs på startbanen ved diget

Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD
Ballum sluse. Vinderbilledet januar 2010 i DR SYD

Hans Hagge
Hans Hagge

Naturbilleder kan købes hos Hagge, tlf. 7475 1168 eller mail hagges@mail.dk

Logo og webdesign
Logo:
Handelskolelærer, Helle Bork Knudsen
Webdesign:
IT-systemkonsulent, Michael Knudsen

Logo til textilbroderi og visitkort:
Astrid Wulfhorst, REKLAMEGRUPPEN

mail